In uw gemeente en bij u in de buurt zijn organisaties en instellingen die van alles organiseren.

Leuke activiteiten bij u in de buurt vindt u bijvoorbeeld in het buurtcentrum, bij de wijkvereniging of in het Multifunctioneel centrum (MFC). Scholen en speeltuinverenigingen organiseren cursussen en activiteiten voor kinderen.

Ook bestaan er inloophuizen waar u binnen kunt lopen voor een kop koffie, een gezellige activiteit of gewoon voor een praatje. Soms is de inloop speciaal voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Meedoen!

Er zijn vaak activiteiten voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld voor ouderen, jongeren of voor vrouwen met een migratieachtergrond. Misschien zit er iets bij wat goed bij u past. Er zijn ook activiteiten voor álle buurtgenoten. Bijvoorbeeld met elkaar eten of een buurtbarbecue.

Meedoen betekent een hoop gezelligheid en misschien leert u ook nieuwe mensen kennen.

Meehelpen

Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om die activiteiten te organiseren. Als u dat leuk lijkt om te doen, kunt u gewoon binnenlopen op het moment dat het buurtcentrum of wijkgebouw open is en vragen wat de mogelijkheden zijn.

Hulpaanbod

Activiteiten algemeen

Logopedie

We helpen kinderen en volwassenen bij stoornissen en problemen met...

Repair café

Samen met vrijwillige beroepskrachten kapotte spullen...

Organisaties

Wijk- of buurtcentrum

Hobbyclub

Jongerencentrum

0313 Doesburg - Jongerencentrum

 0313-71 24 00 De Linie 26982AZDoesburg

Vergelijk hulpaanbod