Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met CJG Doesburg.

Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán soms doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Zorg in natura of pgb

Als het Jeugdteam besluit dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente Doesburg is ingekocht samen met andere gemeenten in de regio. Doordat we samenwerken met andere gemeenten zijn er veel jeugdhulpaanbieders gecontracteerd. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van Inkoop Sociaal Domein Gelderland.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor uw kind. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het Jeugdteam Doesburg kan u daar meer over vertellen.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar sluit daarvoor een contract af met organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod