In elke fase van het opgroeien van uw kind is wel eens een moment dat u met een vraag zit. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht.

Bijvoorbeeld:

  • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
  • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

Vragen over opvoeden

U praat er vast wel eens over met andere ouders, met een vriend(in) of met uw eigen ouders. Misschien schiet u iets op met de goede adviezen, of juist niet.

Voor alle vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kinderen kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Doesburg. Meer informatie over het CJG kunt u vinden op de website van de gemeente Doesburg.

Jeugdteam Doesburg

Als er sprake is van een complexe problematiek waarbij het nodig is dat meer deskundigheid wordt geraadpleegd, kan samen met de ouders worden besloten om het Jeugdteam Doesburg in te schakelen. In het Jeugdteam Doesburg zitten professionele hulpverleners van verschillende organisaties. De ouders, jeugdige en het Jeugdteam kijken dan samen welke hulp het beste ingezet kan worden.

Spoed of kindermishandeling

Bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld belt u met 'Veilig Thuis'. Het landelijke telefoonnummer is: 0800 - 2000. Via dit nummer krijgt u contact met de regionale afdeling.

Spoedsituatie

In geval van een spoedsituatie kunt u 24 uur per dag bellen met de Jeugdbescherming Gelderland, bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 99 555 99. Op de website van Jeugdbescherming Gelderland staat meer informatie.

Organisaties

Centrum voor Jeugd en Gezin

STMR Maatschappelijk Werk

 0900-84 33 stmr.nlDe Linie 46982AZDoesburg

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod