Voor kinderen met een beperking zijn verschillende behandelingen, therapieën en trainingen mogelijk. Informeer bij de arts van uw kind naar de mogelijkheden. Is uw kind al onder behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut of andere behandelaar? Dan kan deze u wellicht verder adviseren.

De volgende therapieën en behandelingen kunnen uw kind helpen zich verder lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.

Ergotherapie

Ergotherapie is voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. Er zijn gespecialiseerde kinderergotherapeuten.

Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken en kauwen bij baby's, kinderen en volwassenen.

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar-Mensendieck helpt mensen om hun lichaam beter te gebruiken. Het richt zich op beweging en vaardigheden. Een kinderoefentherapeut kan kinderen met motorische problemen helpen om spelenderwijs beter te bewegen.

Vaktherapie

Vaktherapie is een verzamelnaam en heet ook wel ‘creatieve therapie’. Het is therapie door te doen, bijvoorbeeld door te bewegen, te voelen, te spelen, te dansen of te zingen. Onder vaktherapie vallen bijvoorbeeld speltherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, dramatherapie, tuintherapie en psychomotorische therapie. Dat laatste is therapie op basis van lichaamsbeweging.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Speltherapie is geschikt voor kinderen met psychosociale problemen, dus niet alleen voor kinderen met een beperking. Speltherapie kan helpen bij emotionele problemen, bij het verwerken van traumatische ervaringen of bij sociale problemen.

Haptotherapie

Haptonomie is de leer van het gevoel en het gevoelsleven in het dagelijks leven. Haptotherapie is erop gericht mensen in contact te brengen met hun gevoel. Het gaat dan bijv. over voelen, tasten, aanraken en contact met andere mensen. Kinderen met een beperking maken vaak op een andere manier contact dan we gewend zijn. Een haptotherapeut kan helpen om het contact met uw kind te verbeteren. Aanraken met de handen is daarbij belangrijk, omdat het de meest directe vorm van communicatie is.

Er zijn gespecialiseerde haptotherapeuten. Haptonomie kan ook worden ingezet door andere behandelaren. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt.

Behandelingen en therapie├źn voor kinderen met een meervoudige beperking

Er zijn veel verschillende behandelmethoden, therapieën en ontspanningsmethoden waar uw kind iets aan kan hebben. Op de website van EMB Nederland vindt u een overzicht van mogelijkheden. EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun naasten. Een uitgebreid overzicht vindt u ook in het ouderhandboek MCG, dat u via de website van EMB Nederland kunt bekijken.

U kunt ook de algemene tips over behandeling en therapie voor kinderen met een meervoudige beperking van EMB Nederland eens lezen.

Zelf meewerken aan de therapie

Therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking kunnen gegeven worden door een fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of andere hulpverlener. U krijgt van de hulpverlener dan ook uitleg over wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld oefeningen die u thuis kunt doen met uw kind.

Voor sommige behandelmethodes kunt u ook zelf een cursus volgen, zodat u de behandeling kunt combineren met de dagelijkse verzorging thuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor Saito Ritmiek en Shantalamassage. U kunt eens navragen bij uw arts of therapeut of zij hiervoor nog tips hebben.

Hulpaanbod

Logopedie

Algemene logopedie

We werken individueel, zo nodig bij iemand thuis (op voorschrift...

Algemene logopedie

We werken individueel, zo nodig bij iemand thuis (op voorschrift...

Algemene logopedie

We werken individueel, zo nodig bij iemand thuis (op voorschrift...

Ergotherapie

Ergotherapie

Samen met u bespreekt de ergotherapie welke beperkingen u...

Ergotherapie

Bij activiteiten die u vaak herhaalt, denkt u vaak niet eens meer...

Ergotherapie

Na een intakegesprek start de behandeling met het observeren en...

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De eerste behandeling Tijdens de eerste behandeling wordt er...

Kinderergotherapie

Ergotherapie

Bij activiteiten die u vaak herhaalt, denkt u vaak niet eens meer...

Speltherapie

Speltherapie

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of sociaal-emotionele problemen...

Muziektherapie

Muziektherapie

Bij muziektherapie wordt de taal van de muziek gebruikt om samen...

Vaktherapie

Muziektherapie

Bij muziektherapie wordt de taal van de muziek gebruikt om samen...

Creatieve therapie voor kinderen en jongeren met een gehoorbeperking of...

Een therapie is altijd maatwerk en is afhankelijk van de leeftijd...

Organisaties

Kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapie Doesburg

 06-22 24 72 71 kinderfysiodoesburg.nlZandbergstraat 106981DRDoesburg

Logopedist

Logopedisch Centrum Renes - Doesburg

 06-40 16 81 25 lc-renes.nlZanderskamp 956983CGDoesburg

Logopediepraktijk Hummelo en Keppel

 06-13 20 51 57 logopediehummelo-keppel.nlDe Linie 36982AZDoesburg

Logopediepraktijk Doesburg

 06-13 20 51 57 logopediedoesburg.nlDe Linie 36982AZDoesburg

Vaktherapeut

Anachroon Therapie

 06-18 84 74 11 anachroon.nlHellevoetsluisstraat 256843HPArnhem

danstherapie, bewegingstherapie, Vaktherapie -...

 06-13 48 66 48 vaktherapiedans.nlOude Velperweg 366824HEArnhem

Ithaka Schildertherapie. Begeleiding bij...

 06-43 64 29 37 ithakaschildertherapie.nlOudewand 137201LJZutphen

Vergelijk hulpaanbod