U kunt voor uzelf bepalen hoeveel budget u heeft voor verschillende uitgaven.

Totale inkomen bepalen

De eerste stap is: uw inkomen bepalen. Dit betekent dat u al het geld dat u binnenkrijgt optelt. Bijvoorbeeld: loon, uitkeringen, kinderbijslag, pensioen, toeslagen, alimentatie.

De vaste lasten bepalen

U bepaalt wat maandelijks uw vaste lasten zijn:

 • kosten voor huur/hypotheek
 • gas, water, elektra
 • verzekeringen
 • abonnementen
 • kinderopvang
 • enzovoort

Sommige kosten worden één keer per jaar in rekening gebracht. Houd hier rekening mee.

Beschikbare inkomen bepalen

Uw beschikbare inkomen is uw totale inkomen minus de vaste lasten. Van uw beschikbare inkomen betaalt u kosten waar u zelf invloed op heeft, zoals kleding, boodschappen en hobby's.

Alle uitgaven bijhouden

U kunt uw uitgaven het beste dagelijks bijhouden door ze te noteren in een schrift, een app of in een spreadsheet op de computer. U kunt categorieën maken van uw uitgaven, bijvoorbeeld:

 • sport
 • eten en drinken
 • kleding en schoenen
 • hobby's
 • mobiele telefoon
 • leuke dingen doen en uitgaan

Alle uitgaven optellen

Aan het eind van de week of de maand telt u per categorie op wat u heeft uitgegeven. Zo kunt u gemakkelijker bepalen waar u op kunt en wilt besparen.

Nieuwe budgetten vaststellen

Heeft u op deze manier 2 of 3 maanden lang uw uitgaven bijgehouden? Dan kijkt u opnieuw goed naar uw uitgavenpatroon. U kunt nu budgetten vaststellen voor elke categorie. U bedenkt wat u voor die categorie per maand kunt of wilt uitgeven.

Houdt u in uw achterhoofd welke uitgaven echt noodzakelijk zijn en welke niet direct noodzakelijk. Stel de budgetten vast op basis van de noodzakelijke uitgaven.

Zorg dat er ook nog wat geld overblijft om te sparen. Zo bouwt u een buffer op.

Binnen het budget blijven

U heeft nu voor alle categorieën een budget. Per maand kunt u kijken of u binnen uw budget bent gebleven en het budget zo nodig opnieuw bijstellen. Als u dit goed kunt volhouden, dan heeft u vast en zeker minder geldzorgen. Want u weet beter waar uw geld naartoe gaat. En u kunt beter beslissingen nemen.

Helpen bij uw budget bijhouden

U kunt de hulp van een ander vragen wanneer u wat hulp nodig heeft bij het budgetteren. Ga er samen voor zitten om uw inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. Vervolgens kunt een budget maken voor uw uitgaven. Samen met die ander kunt u dan eens bekijken waar u nog op zou kunnen bezuinigen.

Misschien kan iemand in uw omgeving u verder ondersteunen bij het bijhouden van een kasboek of boekhouding.

Helpen met besparen

Als u het lastig vindt om uw uitgaven te verminderen, dan kunt u iemand vragen dat in de gaten te houden. U kunt er ook voor kiezen om een keer per week een vast bedrag te pinnen waarvan u die week uw boodschappen moet betalen. Zo krijgt u beter inzicht in deze uitgaven en houdt u er meer controle over.