Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van de gemeente Doesburg kijken. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Kwijtschelding

Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kunt u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van de hoogte van uw inkomen, een aantal vaste lasten en de samenstelling van uw huishouden.

Heeft u nog niet eerder kwijtschelding aangevraagd en denkt u hierop, op grond van uw inkomen en vermogen, recht te hebben? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod