Wanneer u bijzondere kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen van de gemeente.

Bijzondere bijstand

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
  • Extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is alleen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten écht moet maken. De gemeente (en soms een arts) bekijkt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Het is verstandig om - vóórdat u de kosten maakt - bij de gemeente na te vragen of u inderdaad voor een vergoeding in aanmerking komt.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod