Wanneer u al lange tijd een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geld dat u één keer per jaar van de gemeente krijgt, als u:

  • 21 jaar of ouder bent, maar nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft.
  • langere tijd van een minimuminkomen moet leven. Bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering, of van werk waarmee u een inkomen rond bijstandsniveau verdient.
  • weinig of geen eigen vermogen heeft.
  • weinig of geen kans heeft op een hoger inkomen.
  • kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen.

Aanvragen

Als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, kunt u zich melden bij de gemeente.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod