Menu

Toeslagen en tegemoetkomingen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen of bepaalde extra kosten.

Kinderbijslag

Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Toeslagen

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, studietoeslag, woonkostentoeslag, toeslagen voor mensen met een beperking

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming voor zorgkosten, schoolkosten of de kosten van arbeidsongeschiktheid, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (voorheen Wtcg).