Er zijn verschillende toeslagen waar u misschien iets aan heeft.

Zorgtoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen.

U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Het aanvragen van de zorgtoeslag doet u via Mijn toeslagen. Mijn toeslagen is een digitale omgeving van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van het huis waar u woont. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van:

  • de hoogte van uw inkomen
  • hoeveel vermogen u heeft
  • uw leeftijd
  • hoe hoog de huurprijs van uw woning is

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag aanvragen doet u via Mijn toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar een peuter- of kinderopvang, gastouder of buitenschoolse opvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Meer lezen over kinderopvangtoeslag.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

U kunt alleen kindgebonden budget krijgen als uw inkomen niet te hoog is en uw vermogen niet te groot is. U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op heeft. Meer over het kindgebonden budget en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u geen bericht ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget? Of wilt u een wijziging in uw inkomen doorgeven? Zelf aanvragen en wijzigingen doorgeven kan via Mijn toeslagen.

Dubbele kinderbijslag

Heeft u een gehandicapt kind, dat thuis intensieve zorg krijgt? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen. U leest er meer over op de pagina over kinderbijslag.

Individuele studietoeslag

Studenten met een beperking kunnen vaak niet of moeilijk werken naast hun studie. Voor hen is er individuele studietoeslag van de gemeente. De gemeente betaalt de studietoeslag meestal uit als onderdeel van de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand

Mensen met een beperking kunnen in sommige gevallen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die samenhangen met hun beperking of ziekte.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag van de gemeente. Dit is een vast geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar uitkeert. Krijgt u deze toeslag, dan mag u zelf weten waar u het geld aan uitgeeft.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag (of woonlastentoeslag) is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten, zodat u de huur of de hypotheek kunt blijven betalen.

U kunt ervoor in aanmerking komen als uw inkomen door omstandigheden te laag is, en u uw woonkosten daardoor niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid.

U kunt woonkostentoeslag aanvragen bij het Vraagbaakteam.

TONK: tegemoetkoming voor woonkosten

TONK is er voor mensen die door de coronacrisis minder inkomen hebben, en die daarom hun woonkosten niet meer kunnen betalen. De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het geld van de TONK is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de huur of hypotheek en gas, water en licht.

De TONK loopt van januari tot en met juni 2021. U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht. Meer informatie over het aanvragen van TONK en de voorwaarden.

Ga hiervoor naar: de pagina over TONK op de gemeentelijke website van Doesburg.

Bereken uw recht

Met Bereken uw recht kunt u snel controleren op wat voor toeslagen u waarschijnlijk recht heeft.

Hulp bij het aanvragen van toeslagen

Misschien vindt u het lastig om zelf online een toeslag aan te vragen. Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij uw administratie. Dan is er in uw gemeente een organisatie die daarbij kan helpen. U kunt bijvoorbeeld terecht bij:

Veel bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid waar vrijwilligers u verder kunnen helpen wanneer u online iets wilt regelen, zoals het aanvragen van een toeslag. Daarnaast organiseert de Bibliotheek ook cursussen in het omgaan met de digitale overheid.

Wegwijs in toeslagen en regelingen

Sociaal-juridische hulp is er voor mensen die behoefte hebben aan uitleg over wetten en regels. U kunt er terecht voor advies wanneer u een vraag heeft over de regels rondom toeslagen. Of wanneer u juridische hulp nodig heeft vanwege een probleem met een toeslag.

Hulpaanbod

Hulp bij het invullen van formulieren

Formulierenbrigade

Een geschoolde vrijwilliger zoekt samen met u uit voor welke...

Hulp bij administratie en belastingen

Met Maud Mantelzorg biedt professionele hulp bij...

Organisaties

Sociaal raadslieden

Advocatenkantoor Wattilete

 026-35 28 833 advocatenkantoorwattilete.nlRijnkade 376811HAArnhem

Steunpunt Letselschade Doetinchem

 0314-34 42 40 steunpuntletselschade.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod