Menu

Uitkeringen

Bijstand, werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, nabestaandenuitkeringen. Informatie over de aanvraag en de voorwaarden.

Bijstand

Mensen die niet genoeg verdienen om van rond te komen, kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Er geldt sollicitatieplicht.

Wajong

Voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Ziektewet

Mensen zonder vaste baan kunnen bij ziekte een uitkering krijgen. Dat is vastgelegd in de Ziektewet.

Uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Voor mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn, bestaan verschillende regelingen, zoals de WIA, Wajong en Ziektewet

Nabestaandenuitkering Anw

Voor mensen die hun partner zijn verloren, daarnaast een minderjarig kind verzorgen én meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

Pensioen en AOW

Denk alvast na over uw inkomen voor later: AOW-leeftijd berekenen, pensioencheck doen, AOW-aanvragen, regels rondom samenwonen met AOW.