De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd ziek of arbeidsongeschikt zijn geraakt. En die door deze ziekte of handicap nooit meer kunnen werken.

Jonggehandicapt

De Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. U bent jonggehandicapt als u al op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap kreeg. Dit betekent dat u arbeidsongeschikt raakte voor uw 18e verjaardag. U heeft recht op Wajong als u door die handicap nooit meer kunt werken. En als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar;
  • U woont in Nederland;
  • U volgt op dit moment geen opleiding.

Studenten

Als u student bent en voor uw 30e en tijdens de studie arbeidsongeschikt raakt, heeft u mogelijk ook recht op de Wajong.

Beoordelingsgesprek

De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen of u in aanmerking komt voor de Wajong. U gaat met beiden in gesprek. Natuurlijk mag u iemand meenemen.

Wajong en Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. U komt alleen nog in de Wajong als u 100% afgekeurd bent. Als u nog wel kunt werken, dus als u nog arbeidsvermogen hebt, moet de gemeente u helpen om werk te zoeken.