Werken is voor mensen die te maken hebben met psychische problemen vaak een belangrijke stap op weg naar herstel. Het werk geeft structuur aan de dag, zorgt voor contact met andere mensen en levert erkenning en waardering op.

Sommige mensen hebben juist last van psychische klachten als stress, somberheid of burn-out, als gevolg van hun werk. Op deze pagina vindt u tips om met psychische problemen op het werk om te gaan.

Omgaan met psychische klachten

In het 'steuntje in de rug' van Stichting Pandora leest u meer over het omgaan met psychische klachten op de werkvloer. Van wat u zelf kunt doen bij beginnende problemen, tot hoe u in gesprek kunt gaan met de bedrijfsarts.

Misschien heeft u ook iets aan de tips voor het omgaan met stress.

Werkstress testen

Zit u niet lekker in uw vel op uw werk? Met deze online test kunt u nagaan hoe hoog uw risico op werkstress is. De test geeft ook inzicht in waar dit aan ligt en wat de werkstress kan verminderen.

Praat erover

Praat erover op uw werk, of zoek steun bij vrienden en familie. Daardoor voelt u zich minder alleen. Misschien zorgt het ervoor dat u de situatie op uw werk anders gaat bekijken, zodat u kunt gaan nadenken over een oplossing.

Op uw werkplek praten over uw psychische problemen kan lastig zijn. Aan wie vertelt u erover, en op welk moment? Informatie en tips vindt u op samensterkzonderstigma.nl en in de brochure 'Verzwijgen of vertellen?' van Kenniscentrum Phrenos.

Hulp van de bedrijfsarts

Als u zich ziek heeft gemeld op het werk, krijgt u op een gegeven moment een oproep voor een gesprek met de bedrijfsarts. Hij of zij adviseert u en uw werkgever of u nog kunt werken. De bedrijfsarts kan u ook helpen om het werk langzaam weer op te bouwen.

Solliciteren

Solliciteren is altijd spannend. Maar voor mensen met psychische problemen is het soms nog lastiger. Want wat moet u vertellen en wat niet?

U hoeft in een sollicitatiebrief of bij een sollicitatiegesprek niet te vertellen over uw psychische problemen. Dat staat in de wet. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen mag de werkgever vragen naar uw medische achtergrond.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt gehad, moet u dit bij uw werkgever melden, maar alleen nadat u 2 maanden in dienst bent en alleen op verzoek van de werkgever.
  • Wanneer uw beperking invloed heeft op het werk, bijvoorbeeld omdat u bepaalde taken minder goed aankunt. Dan moet u dit bij uw sollicitatie aangeven.

Tips voor het solliciteren

Meer informatie over uw rechten en tips bij het solliciteren vindt u in de Routewijzer naar werk van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Net als bij alle sollicitaties geldt: wees positief over uzelf. Uw beperking is veel minder belangrijk dan uw kwaliteiten! Bedenk van te voren goed wat u kwijt wilt over uw beperking. Zet uw goede kanten neer in een positieve brief en een net cv.

Werkbegeleiding

Wordt u voor uw psychische problemen behandeld in de ggz, dan kan begeleiding bij werk onderdeel zijn van de behandeling. Het kan ook vanuit een andere hoek georganiseerd worden, bijvoorbeeld als onderdeel van beschermd wonen.

U krijgt dan een begeleider of jobcoach die met u kijkt waar de problemen zitten. Samen werkt u dan aan een oplossing.

Re-integratie

Wilt u weer aan het werk? Als u ergens in dienst bent en u bent minder dan 2 jaar ziek, moet uw werkgever u daarmee helpen. Heeft u geen werkgever (meer)? Dan kan UWV of de gemeente u helpen met een re-integratietraject.

Leren en werken

U kunt ook aan het werk gaan en tegelijkertijd een opleiding volgen. Dit heet leren en werken of een leerwerktraject.

Beschut werk

Lukt het niet op een gewone werkplek? Beschut werk via de gemeente kan een oplossing zijn.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding.

Organisaties

Arbeidsbemiddeling en re-integratie

PSHVelp-ArbeidsBrein

 06-24 45 19 60 arbeidsbrein.nlBiesdelselaan 346881CJVelp Gld

Zorgburo De Liemers

 0316-53 33 33 zorgburodeliemers.nlBabberichseweg 236901JVZevenaar

Hulpaanbod

Advies stress op het werk en burn-out

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding bij burn-out

Meer info, melding of aanvraag