Heeft u last van (ernstige) psychische of psychiatrische problemen, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Hoe regel ik hulp?

Er zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veel verschillende behandelingen voor psychische of psychiatrische problemen. Uw huisarts kan u vertellen wat voor behandeling het beste bij uw situatie past.

Als u lichte klachten heeft, zal de huisarts de behandeling zelf doen. In zwaardere gevallen zal hij u doorverwijzen naar de ggz. Er zijn twee varianten:

  • basis-ggz
  • gespecialiseerde ggz

Een ggz-behandeling krijgt u bij een ggz-instelling of in de praktijk van een psycholoog of psychiater.

Basis-ggz

De basis-ggz is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening. De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Ook kan er gekozen worden voor een behandeling via internet (e-health).

Dit is vaak een kortdurende behandeling. Een kortdurende behandeling kan wanneer uw problemen nog niet te groot zijn. U gaat dan vanuit uw eigen kracht aan de slag met uw problemen.

Gespecialiseerde ggz

Als uw problemen te zwaar of complex zijn voor de basis-ggz, dan kunt u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Het streven in de gespecialiseerde ggz is om u te helpen terwijl u wel thuis blijft wonen. U krijgt bijvoorbeeld overdag behandeling, maar overnacht wel thuis. Maar in sommige gevallen is een 24-uursopname in een kliniek onvermijdelijk. U krijgt dan (langdurig) behandeling en begeleiding in een beschermde omgeving.

Begeleid of beschermd wonen

Zorgen uw psychische of psychiatrische problemen voor zoveel problemen dat u niet goed meer voor uzelf kunt zorgen, dan is begeleid of beschermd wonen misschien een optie voor u.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis uw huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Opname in het ziekenhuis

Bij een crisissituatie kunt u tijdelijk worden opgenomen in het ziekenhuis op de psychiatrische afdeling.

Wordt u tegen uw wil opgenomen, dan treedt de procedure Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ-procedure) in werking.

Zorgverzekering

Psychologische hulp en psychotherapie zitten deels in het basispakket van uw zorgverzekering.

Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke behandelingen in het basispakket zitten en wat voor vergoedingen er precies gelden. Ook kunt u vragen welke eigen bijdrage u moet betalen.

Een aantal vormen van psychologische hulp wordt niet vergoed via de zorgverzekering, tenzij u er aanvullend voor verzekerd bent. Het gaat dan om hulp bij:

  • aanpassingproblemen (bijvoorbeeld rouwverwerking);
  • relatieproblemen;
  • problemen op het werk.

Psychische hulp voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) valt onder de Jeugdwet. U krijgt dit niet vergoed via de zorgverzekering. U kunt een verwijzing krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts.

Hulpaanbod

Generalistische basis-ggz

Gespecialiseerde GGZ

dyslexiezorg

Marant biedt dyslexiezorg voor kinderen die: - die in 2013 7,...

dyslexiezorg

Marant biedt dyslexiezorg voor kinderen die: - die in 2013 7,...

dyslexiezorg

Marant biedt dyslexiezorg voor kinderen die: - die in 2013 7,...

Begeleid wonen met een psychische beperking

Begeleid zelfstandig wonen

Grow in Life biedt begeleid zelfstandig wonen en ambulante...

begeleid wonen

We doen namelijk al het mogelijke om de cliënt een veilige en...

24-uurs voorziening

Bij Domus krijgen cliënten een eigen kamer met douche en wc....

Organisaties

Psycholoog

psychologie praktijk - Doesburg

 06-20 92 31 37 praktijk-psychel.nlOranjesingel 86981GZDoesburg

Praktijk voor Coaching en Psychotherapie

 0313-41 96 97 psychotherapeutenzutphen.nlBoekholtstraat 116981CVDoesburg

Melody PsyCare GGZ

 06-51 35 33 65Wilhelminastraat 57001GSDoetinchem

GGZ Groep Arnhem

 0800-44 94 763Onder De Linden 21-6822KGArnhem

Max Ernst - Arnhem, hoofdkantoor

 088-27 01 220 max-ernst.nlVelperweg 276824BCArnhem

Indigo Basis GGZ - regio Arnhem

 026-31 24 482 indigo.nlWagnerlaan 26815AGArnhem

Psychiatrisch ziekenhuis

Ziekenhuis Rivierenland

 0344-67 49 11 zrt.nlPresident Kennedylaan 14002WPTiel

Gelre ziekenhuizen - locatie Apeldoorn

 055-58 18 181 gelreziekenhuizen.nlAlbert Schweitzerlaan 317334DZApeldoorn

Ziekenhuis Rijnstate, Locatie Arnhem...

 088-00 58 888 rijnstate.nlWagnerlaan 556815ADArnhem

Jeugd-ggz of jeugdpsycholoog

Praktijk Rigtering B.V. - Locatie Zuid

 026-44 61 134 praktijkrigtering.nlMarga Klompelaan 66836BHArnhem

Praktijk Rigtering - Locatie Noord

 026-44 61 134 praktijkrigtering.nlUtrechtseweg 2906812ARArnhem

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen...

 026-82 00 208 riozorg.nlJansbinnensingel 16811AJArnhem

Meer info, melding of aanvraag