Heeft u last van (ernstige) psychische of psychiatrische problemen, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Hoe regel ik hulp?

Er zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veel verschillende behandelingen voor psychische of psychiatrische problemen. Uw huisarts kan u vertellen wat voor behandeling het beste bij uw situatie past.

Als u lichte klachten heeft, zal de huisarts de behandeling zelf doen. In zwaardere gevallen zal hij u doorverwijzen naar de ggz. Er zijn twee varianten:

  • basis-ggz
  • gespecialiseerde ggz

Een ggz-behandeling krijgt u bij een ggz-instelling of in de praktijk van een psycholoog of psychiater.

Basis-ggz

De basis-ggz is bedoeld voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening. De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Ook kan er gekozen worden voor een behandeling via internet (e-health).

Dit is vaak een kortdurende behandeling. Een kortdurende behandeling kan wanneer uw problemen nog niet te groot zijn. U gaat dan vanuit uw eigen kracht aan de slag met uw problemen.

Gespecialiseerde ggz

Als uw problemen te zwaar of complex zijn voor de basis-ggz, dan kunt u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Het streven in de gespecialiseerde ggz is om u te helpen terwijl u wel thuis blijft wonen. U krijgt bijvoorbeeld overdag behandeling, maar overnacht wel thuis. Maar in sommige gevallen is een 24-uursopname in een kliniek onvermijdelijk. U krijgt dan (langdurig) behandeling en begeleiding in een beschermde omgeving.

Begeleid of beschermd wonen

Zorgen uw psychische of psychiatrische problemen voor zoveel problemen dat u niet goed meer voor uzelf kunt zorgen, dan is begeleid wonen of beschermd wonen misschien een optie voor u.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis uw huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Opname in het ziekenhuis

Bij een crisissituatie kunt u tijdelijk worden opgenomen in het ziekenhuis op de psychiatrische afdeling.

Als zorg op vrijwillige basis niet mogelijk is, kunt u gedwongen worden opgenomen via de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz).

Zorgverzekering

Psychologische hulp en psychotherapie zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. Het is wel verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke behandelingen in het basispakket zitten en wat voor vergoedingen er precies gelden.

Een aantal vormen van psychologische hulp wordt niet vergoed via de zorgverzekering, tenzij u er aanvullend voor verzekerd bent. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij:

Psychische hulp voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) valt onder de Jeugdwet. U krijgt dit niet vergoed via de zorgverzekering. U kunt een verwijzing krijgen via het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente of de huisarts. Meer over jeugdhulp.

Hulpaanbod

Generalistische basis-ggz

Gespecialiseerde GGZ

dyslexiezorg

Marant biedt dyslexiezorg voor kinderen die: - die in 2013 7,...

dyslexiezorg

Marant biedt dyslexiezorg voor kinderen die: - die in 2013 7,...

Begeleid wonen met een psychische beperking

Begeleid zelfstandig wonen

Grow in Life biedt begeleid zelfstandig wonen en ambulante...

Begeleid wonen

We doen namelijk al het mogelijke om de cliënt een veilige en...

24-uurs voorziening

Bij Domus krijgen cliënten een eigen kamer met douche en wc....

Organisaties

Psycholoog

psychologie praktijk - Doesburg

 06-20 92 31 37 praktijk-psychel.nlOranjesingel 86981GZDoesburg

Praktijk voor Coaching en Psychotherapie

 0313-41 96 97 psychotherapeutenzutphen.nlBoekholtstraat 116981CVDoesburg

Samen Blijven Samen Scheiden

 0314-38 15 76 samenblijven.nlJulianalaan 16998APLaag-Keppel

Indigo Basis GGZ - regio Arnhem

 026-31 24 482 indigo.nlWagnerlaan 26815AGArnhem

Max Ernst - Arnhem, hoofdkantoor

 088-27 01 220 max-ernst.nlVelperweg 276824BCArnhem

Pro Persona - regio Arnhem

 026-31 24 000 propersona.nlWagnerlaan 26815AGArnhem

Psychiatrisch ziekenhuis

Gelre ziekenhuizen - locatie Apeldoorn

 055-58 18 181 gelreziekenhuizen.nlAlbert Schweitzerlaan 317334DZApeldoorn

Gelre ziekenhuizen - Gelre Polikliniek Epe

 055-58 18 730 gelreziekenhuizen.nlWillem Tellstraat 178162ETEpe

Ziekenhuis Gelderse Vallei - Medisch centrum De...

 0318-43 53 50 geldersevallei.nlPlantsoen 576701ASWageningen

Jeugd-ggz of jeugdpsycholoog

Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

 088-09 31 515 ijsselgroep-pdij.nlBachlaan 117002MZDoetinchem

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen...

 026-82 00 208 riozorg.nlJansbinnensingel 16811AJArnhem

Praktijk Rigtering B.V. - Locatie Zuid

 026-44 61 134 praktijkrigtering.nlMarga Klompelaan 66836BHArnhem

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod