Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Afhankelijk van uw situatie vraagt u het pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

Pgb of zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar doen dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

  • Krijgt u, of uw kind, ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij het Vraagbaakteam op De Linie 4 in Doesburg. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Doesburg.
  • Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan doet u de aanvraag voor een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor. U kunt daar terecht voor meer informatie. U kunt ook op de website van Per Saldo kijken voor uitleg over de aanvraagprocedure en de voorwaarden.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om een pgb-Zvw. Wilt u meer weten over het pgb-Zvw, dan kunt u kijken op de website van Per Saldo of uw eigen verzekeraar om informatie vragen.

Hulpaanbod

PGB en zorgbemiddeling

PGB bemiddeling

Momenteel verzorgt BiOns alleen huishoudelijke hulp/ondersteuning/...

Organisaties

PGB-bemiddelaar

Zorgregie Ans de Blaauw

 06-18 02 40 56 ansdeblaauw.nl

Stichting Klimkoord - Hoofdkantoor Monster

 06-40 90 41 43 klimkoord.nlHavenstraat 232681LBMonster

IBASS

 0318-66 80 33 ibass.nlKlaphekweg 406713HNEde

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod