Hulp bij de mantelzorg

Vrijwilligers, bekenden of mantelzorgondersteuners kunnen u helpen bij de zorg: met advies, regelwerk of door af en toe de zorg over te nemen.

Hulp uit uw omgeving vragen en aannemen bij mantelzorg

Verdeel de zorg, dan houdt u het zelf beter vol.

Praktische hulp bij de mantelzorg

Vrijwillige en professionele hulp- en zorgverleners die een deel van de zorg en de praktische taken op zich kunnen nemen.

Informatie en advies voor mantelzorgers

De weg kwijt in het woud van regels, zorgaanbieders en vergoedingen? Een mantelzorgondersteuner geeft advies.

Respijtzorg

Respijtzorg is vervangende zorg. Iemand anders neemt de zorg tijdelijk over, zodat de mantelzorger vrije tijd heeft.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.

De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven. En u heeft hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan.

Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

Bekijk ook eens de YouTube-video van MantelzorgNL voor duidelijke uitleg over wat mantelzorg is.

Vergelijk hulpaanbod