Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Een vrijwilliger kan respijtzorg op zich nemen, maar er zijn ook zorgverleners en zorginstellingen die dit bieden. U kunt het aanbod bekijken in het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere organisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u VIT Hulp bij Mantelzorg terecht voor advies en ondersteuning.

Respijtzorg regelen via het Vraagbaakteam

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij het Vraagbaakteam.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. Iemand van het Vraagbaakteam kan u wel helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt. Voor deze hulp kunt u contact opnemen.

In Doesburg kunt u met al uw vragen over Respijtzorg en Mantelzorg terecht bij VIT Hulp Mantelzorg.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg

De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie...

Mantelzorgondersteuning

De ruim 300 Steunpunten Mantelzorg in het land richten zich op het...

Mantelzorgondersteuning

Door de inzet van goed opgeleide vrijwilligers krijgen de...

Respijtzorg

Mantelzorgondersteuning

Door de inzet van goed opgeleide vrijwilligers krijgen de...

VPTTZ

iedereen is welkom die palliatief is.Iedreen wordt geholpen

Mantelzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de taken...

Logeeropvang (alles)

Kortdurend verblijf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie.

Kortdurend verblijf

Voor informatie kunt u contact opnemen met de organisatie

Kortdurend verblijf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie.

Bezoekdiensten

miMakker Blos

Blos komt onbevooroordeeld op bezoek en kijkt waar de...

Zorg overnemen door vrijwilligers

Mantelzorgondersteuning

Door de inzet van goed opgeleide vrijwilligers krijgen de...

VPTTZ

iedereen is welkom die palliatief is.Iedreen wordt geholpen

Zorgvrijwilligers inzet thuis

Onze zorgvrijwilligers nemen af en toe de zorg over van de...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

VPTZ Midden Gelderland

 06-17 45 56 64 vptzmiddengelderland.nl

VPTZ Midden Gelderland - Afdeling Doesburg eo

 06-29 20 80 83 vptzmiddengelderland.nl

MantelzorgNL - Landelijke Vereniging voor...

 030-65 92 222 mantelzorg.nlSparrenheuvel 383708JEZeist

Logeerhuis

Circustheater Stoffel

 06-17 24 24 38 circustheaterstoffel.nl

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 023-55 88 141 sein.nlSpieringweg 8012142EDCruquius

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod