Algemene informatie

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) is een onafhankelijke stichting en voert in uw gemeente wettelijke taken uit op het gebied van registratie en bijstand. Burgers en professionals kunnen er terecht voor advies, bemiddeling en voorlichting. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatoir pesten, structurele uitsluiting en/of discriminatie is belangrijk om te melden. MDP zet zich in voor een integrale aanpak van (weg-)pesten en discriminatie en werkt nauw samen met de politie, Openbaar Ministerie en het maatschappelijk middenveld.

U kunt een incident melden via onderstaande contactgegevens, dan wel via uw gemeenteloket.

Contactinformatie

 026-37 72 333 (Lokale info en meldlijn) 0900-23 54 354 (Landelijke info en meldlijn) www.discriminatiemelden.nlLaatste controle: september 2019

Postadres
Eusebiusbuitensingel 536828HZ Arnhem

Openingstijden

Hulpaanbod

(beleids-) advisering gemeenten, instellingen en bedrijven

Het Meldpunt geeft advies aan professionals en vrijwilligers bij de het leren signalen en aanpakken van ongelijke behandeling. Dit kan preventief zijn, dan wel n.a.v. indicenten. Tevens kan de expertise van het Meldpunt worden ingezet t.b.v. beleidsadvisering.

aanpak strafbare discriminatie

Meldpunt voor discriminatie en pesten toets de gelijkebehandelingswetgeving.

advies en bijstand melders

Bijstand voor inwoners en proffesionals in Gelderland-Midden die in aanraking komen met discriminatie, uitsluiting of pesten.

landelijke (anonieme) registratie meldingen

Meldingen worden anoniem (alleen op basis van cijfers) gerapporteerd aan bijvoorbeeld ministerie, gemeenten. Het aantal meldingen geeft zicht op het discrimiantiebeeld van Gelderland-Midden.

mediation, regievoering complexe meldingen

Zodra een melding in behandeling wordt genomen bij het Meldpunt , kan het zijn dat de inzet van mediation onderdeel is van begeleidingstraject.

voorlichting: preventie en aanpak pesten, uitsluiten, discriminatie

Er zijn diverse workshops beschikbaar omtrent het leren signaleren en aanpakken van van ongelijke behandeling, discriminatie en pesten.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Meldpunt, vertrouwensarts, vertrouwenspersoon