Algemene informatie

Jan Pieter Heije is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Jan Pieter Heije heeft een terreinlocatie in Oosterbeek en locaties in Arnhem, Renkum, Dieren en Doetinchem.

Contactinformatie

Jan Pieter Heije 088-77 92 000 088-77 95 000Utrechtseweg 3166862BC Oosterbeek www.pluryn.nl www.pluryn.nlLaatste controle: juni 2021

Plan route

Postadres
Postbus 506500AB Nijmegen

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Openingstijden

Hulpaanbod

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of complexe zorgvragen en in een persoonlijke crisis of moeilijke gebeurtenis? Als de problemen thuis te heftig worden, kun je tijdelijk wonen, begeleiding en opvang nodig hebben. Pluryn biedt spoedopvang voor gehandicapte kinderen,...

Woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding)

Doel van ambulante woonondersteuning /-training is ervoor zorgen dat jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), lichamelijke beperking, NAH, reclasseringsachtergrond, chronische gezondheidsproblemen en / of complexe gedragsproblemen zo zelfstandig mogelijk kunnen...

Training begeleid wonen (TBW)

De kinderen en (jong)volwassenen met een beperking (LVG, VG, LG) en/of ernstige gedragsproblemen wonen begeleid in een trainingshuis. In dit trainingshuis biedt Pluryn ze specialistische woontraining, therapie, gehandicaptenzorg en begeleiding in combinatie met speciaal onderwijs, werk of...

Arbeidsintegratie en voorbereiden en vinden van (betaald) werk

Gehandicapte mensen (LVG, LG of VG) en/of mensen met ernstige gedragsproblemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij PlurynWerkt veel (behandel)mogelijkheden om hen snel naar werk te begeleiden. Variërend van praktijk / speciaal onderwijs, AKA-opleidingen, leerwerktrajecten,...

Dagbesteding – (Groeps)begeleid werken bij bedrijven en instellingen

De volwassen medewerkers met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap, NAH en/of complexe problemen doen werk dat past bij hun mogelijkheden. Ze ontwikkelen zichzelf, zo veel mogelijk zelfstandig, en doen zoveel mogelijk gewoon mee in de maatschappij. Medewerkers kunnen werken bij...

Vrijetijdsbesteding

Dagbesteding voor jongeren met complexe gedragsproblemen. Zo veel mogelijk zelfstandig werken aan je persoonlijke, pervasieve en sociale ontwikkeling. Dat is het doel van vrijetijdsbesteding. Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke / lichamelijke handicap en/of complexe...

Therapie

Voor cliënten met emotionele en psychosociale problemen biedt Pluryn diverse vormen van therapie. De aanleiding voor het volgen van therapie kan divers zijn: contact maken, zelfbeeld, somberheid, onverwerkte gebeurtenissen of verlieservaringen, overmatig angstig zijn, extreme terug...

Tijdelijke opvang en logeren

Tijdelijke opvang en logeren

Begeleid wonen en behandeling voor moeder (lvg) en kind

De jonge moeders met een handicap wonen begeleid met hun kinderen in een woongroep, in een appartement of in een eigen woning. Daar krijgen ze 24-uurszorg en behandeling - of in de eigen woning enkele uren per week ambulante behandeling - en leren ze de (opvoed)vaardigheden om voor zichzelf en...

Wonen met behandeling

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG) en / of complexe problematiek kunnen bij Pluryn terecht voor veel soorten van dagbehandeling, zorg en therapie. Pluryn is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Behandeling is vaak onderdeel...

Gezins- en woonbegeleiding

Gezins- en woonbegeleiding is vooral voor gezinnen met hulpvragen rondom de opvoeding van kinderen / jongeren met een handicap en/of complexe gedragsproblemen (LVB, LG, VG, LVG). De ondersteuning voor de mensen met een verstandelijke beperking en/of ernstige problematiek is heel breed, maar sluit...

Individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB)

De jonge volwassene met een licht verstandelijke beperking en/of een complex probleem woont zelfstandig en krijgt intensieve vaardigheidstraining. Het streven is door te stromen naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van (begeleid) wonen met zo min mogelijk zorg. De hulp voor de gehandicapte jong...

Dagbesteding bij maatschappelijke ondernemingen

Dagbesteding / dagbehandeling voor (jong)volwassenen (VG/LG) met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap, NAH en/of ernstige gedragsproblemen is vaak onderdeel van een compleet individueel zorgaanbod binnen een orthopedagogisch behandelcentrum met wonen, werken, zorg- &...

Dagbehandeling

Doel is de ontwikkeling van sociale vaardigheden / zelfstandigheid bij het gehandicapte kind / jongere met of zonder complexe gedragsproblematiek en van de opvoedingsvaardigheden in het gezin. Zo leren kind en gezin effectiever met elkaar omgaan.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gehandicaptenzorgorganisatie Pedagogische hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod