Algemene informatie

De goed opgeleide vrijwilligers van de VPTZ Doesburg e.o.(Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De inzet van de VPTZ Doesburg e.o. kan zowel bij u thuis als in het een verzorgingshuis, palliatieve afdeling van verpleeghuis of ziekenhuis. 
De vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om te waken bij een stervende, maar ook voor aanvullende persoonlijke zorg, emotionele steun, aandacht, nabijheid. Ook kunnen zij mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. . 
Vaak wordt de VPTZ ingeschakeld door de thuiszorg of de huisarts, maar iedereen kan onze hulp vragen. Er is geen indicatie nodig.

Contactinformatie

 06-29 20 80 83 www.vptzmiddengelderland.nlLaatste controle: september 2021

Postadres
Breedestraat 1316983BZ Doesburg

Contactpersoon

Documenten

Hulpaanbod

Palliatieve en terminale zorg

Wanneer iemand hoort dat het einde nabij is, is dat zwaar. Iedereen wil het beste uit deze laatste periode halen. Vaak rijst voor de mantelzorgers al snel de vraag of zij het zonder hulp wel volhouden. Als het te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt kan er een beroep worden gedaan...

Palliatieve en terminale zorg

Geen vervanging van zorgtaken thuishulp, wel ondersteuning mantelzorg. De mantelzorger kan bv. 's nachts ongestoord slapen, overdag even van huis weg, enz. Inzet van VPTZ-vrijwilligers staat gelijk aan liefdevol aanwezig zijn en ontzorging, zonder enig persoonlijk belang. De VPTZ-vrijwilligers zijn goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers.

VPTTZ

iedereen is welkom die palliatief is.Iedreen wordt geholpen

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod