Siriz, bij onbedoelde zwangerschap

Hulppost Ede

Logo van Siriz, bij onbedoelde zwangerschap

Algemene informatie

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz hanteert in haar werkzaamheden de methode Krachtwerk.

Contactinformatie

Hulppost Ede (in gebouw Eleos) 0800-44 00 003 (Telefonische hulplijn (gratis)) 085-13 01 570 (Hoofdkantoor)Pascalstraat 96716AZ Ede www.siriz.nlLaatste controle: november 2020

Plan route

Postadres
Nieuwe Gouwe W.Z. 12802AN Gouda

Hulpaanbod

Keuzebegeleiding bij onbedoelde zwangerschap

Keuze bij een onbedoelde zwangerschap (geen beschikking nodig) We helpen vrouwen en stellen die geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap door middel van een of meerdere keuzegesprekken. Keuzebegeleiding draagt bij aan het tot stand komen van een weloverwogen keuze waarbij gevoel en...

Opvang en begeleiding (aanstaande) jonge moeders in leef-/leerhuizen, begeleid wonen, opvanggezin

Wanneer jonge vrouwen geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap kan dit in sommige gevallen een situatie zo complex maken, dat er externe opvang en begeleiding nodig is. Vaak hebben deze vrouwen, naast hun zwangerschap, te maken met meer problematiek, zoals geweld, verslaving of...

Post-abortushulpverlening

Soms ervaren vrouwen of mannen in een later stadium van hun leven moeite met de verwerking van een abortus. Vrouwen of mannen die moeite blijven houden met de acceptatie van de gedane abortus, kunnen bij Siriz terecht voor begeleiding om de abortus te verwerken en een plek te geven in hun leven....

Begeleiding bij vertrouwelijk bevallen, afstand ter adoptie, plaatsing van een kind in pleegzorg

Wanneer de zwangere niet de zorg kan of wil dragen voor het kind biedt Siriz professionele begeleiding rondom bevallen onder geheimhouding, afstand te adoptie of pleegzorg. De begeleiding bestaat uit zowel alle praktisch zaken die er geregeld moeten worden, als de psychosociale ondersteuning...

Begeleiding van een (onbedoelde) zwangerschap

Wij begeleiden aanstaande moeders en vaders gedurende de zwangerschap en nog een periode na de geboorte. Wij bieden hierin zowel praktische ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld financiƫn en huisvesting, als ook psychosociale ondersteuning zoals de acceptatie van de zwangerschap en het...

Begeleiding van mannen van wie de (ex-)partner onbedoeld zwanger is.

Doel: Mannen zijn op de hoogte van hun rechten en plichten als verwekker/vader of weten waar ze informatie kunnen vinden over hun rechten en plichten. Mannen weten om te gaan met hun soms tegenstrijdige gevoelens over de zwangerschap van hun (ex-)partner. Aanstaande vaders weten het vaderschap...

Begeleiding wanneer bij prenatale screening een beperking bij het ongeboren kind is geconstateerd

Wanneer er sprake is van een zorgwekkende prenatale screening bieden we praktische en psychosociale begeleiding tijdens dit proces. De vrouw en haar eventuele partner worden in staat gesteld om een weloverwogen keuze te maken over de zwangerschap. Daarbij wordt stilgestaan bij de situatie van de...

Kortdurende hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap (telefoon, chat, WhatsApp, e-mail)

Uw vraag wordt beantwoord door maatschappelijk werkers van Siriz. De maatschappelijk werkers zijn deskundig in het verlenen van hulp bij een onbedoelde zwangerschap en bij de verwerking van een abortuservaring. Ook zijn er getrainde vrijwilligers betrokken die eenvoudige hulpvragen beantwoorden.

Preventielessen over seksualiteit, grenzen & wensen, onbedoelde zwangerschap, prenatale ontwikkeling

Door middel van voorlichting onder jongeren werken we aan bewustwording en weerbaarheid op het gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde zwangerschap en de waarde van het menselijk leven. Siriz wil met haar voorlichting een bijdrage leveren aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen....

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Jeugdhulp of jeugdzorginstelling
Vergelijk hulpaanbod