Stichting Leergeld Doesburg e.o.

Hulpaanbod van: Stichting Leergeld Doesburg eo

Leergeld Doesburg is per 1 september 2014 gestart en wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.
Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.
Het motto en lange termijn ambitie van Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Stichting Leergeld Doesburg e.o. indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 110% van het bijstandsniveau ligt.
In principe kan een aanvraag variëren voor een vergoeding van een fiets voor kinderen die buiten Doesburg naar school gaan, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding van de contributie voor een sportclub, scouting, muziekles of zwemdiploma.
Leergeld Doesburg is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Doesburg.
Om een aanvraag in te dienen, kunt u als hulpverlener of instantie die met toestemming van de ouder of voogd, telefonisch of per e-mail contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of via dit e-mail adres.

Voor het indienen van een aanvraag zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

- Naam van ouder
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Naam en geboortedatum van het(de) kind(eren)
- Het netto gezinsinkomen per maand
- Een toelichting op de aanvraag


Als inkomensgrens voor toekenning wordt 110% van het netto bijstandsniveau aangehouden.
Als bij een hoger inkomen door aantoonbare schulden die worden afgelost (aflossing+rente), het inkomen onder de 110% komt, kan een gezin toch worden geholpen.
Bij een wisselend inkomen dient te worden gekeken naar een periode van minimaal 3 maanden.


Het inkomen is opgebouwd uit een aantal componenten:

- salaris of uitkering
- alleenstaande ouderkorting
- combinatiekorting
- algemene heffingskorting
- alimentatie

Alle uitkeringen die kinderen betreffen, worden niet meegeteld (kinderbijslag, kindgebonden budget, -(standpunt LGN) evenals huur- en zorgtoeslag.

Vriendelijk verzoek ik u om het gezamenlijk inkomen/uitkeringen en evt schulden te toetsen aan bovengenoemde eisen en dit per telefoon of mail mede te delen.

Een intermediair zal daarna contact met u opnemen, voor het maken van een huisbezoek waarbij dan gezamenlijk besproken en in kaart gebracht word welke behoeften er zijn.

Ter beoordeling voor de aanvraag verzoek ik vriendelijk kopieën van inkomensgegevens en evt. schuldenverklaringen, Identiteitsbewijzen, bankafschriften van de afgelopen 3 mnd. voor te leggen aan de intermediair bij het huisbezoek.
Verder proces van de aanvraag
Omdat het de eerste aanvraag van het gezin betreft, vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met de ouder te maken voor een huisbezoek. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers die alvorens te starten, een goede training genoten hebben. Het gaat hier vaak om mensen, die zelf ervaring hebben of hebben gehad met het moeten leven van een minimum inkomen. ?
De Leergeld intermediair maakt een afspraak met de aanvrager en komt bij de aanvrager thuis. Hij/zij neemt de aanvraag volledig met de aanvrager door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met het inkomen is gesteld, voor wie er een aanvraag ingediend word en wat de ouder precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met de ouder of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget.
Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen de gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee de ouder geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair de ouder door naar de betreffende instantie en kan hij/zij de ouder, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in de gemeente, neemt de intermediair de aanvraag mee naar het lokale Leergeld kantoor. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om de ouder binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven.
U kunt alle benodigde informatie vinden op de website van Leergeld Nederland.

www.leergeld.nl

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Stichting Leergeld Doesburg e.o. indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 110% van het bijstandsniveau ligt.
In principe kan een aanvraag variëren voor een vergoeding van een fiets voor kinderen die buiten Doesburg naar school gaan, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding van de contributie voor een sportclub, scouting, muziekles of zwemdiploma.
Leergeld Doesburg is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Doesburg.

Voorliggende voorziening

Stichting Leergeld Doesburg bekijkt eerst of er binnen de gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee de ouder geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair de ouder door naar de betreffende instantie en kan hij/zij de ouder, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in de gemeente, neemt de intermediair de aanvraag mee naar het lokale Leergeld kantoor. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend.

Voorwaarden

Leergeld Doesburg is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Doesburg
Als inkomensgrens voor toekenning wordt 110% van het netto bijstandsniveau aangehouden.
Als bij een hoger inkomen door aantoonbare schulden die worden afgelost (aflossing+rente), het inkomen onder de 110% komt, kan een gezin toch worden geholpen.
Bij een wisselend inkomen dient te worden gekeken naar een periode van minimaal 3 maanden.

Hoogte van de vergoeding

€ 225,-per kind per jaar.

Beschikbaarheid van de regeling

Indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden.

Meer informatie

U kunt alle benodigde informatie vinden op de website van Leergeld Nederland.

www.leergeld.nl

Doelgroepen

Adoptiekinderen en - ouders, Alleenstaande ouders, Gezinnen, Ouders/opvoeders, Tienermoeders - en vaders, Mensen met financiële problemen, Minima, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Leergeld Doesburg is per 1 september 2014 gestart en wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. Het motto en lange termijn ambitie van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Stichting Leergeld Doesburg e.o. indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 110% van het bijstandsniveau ligt. In principe kan een aanvraag variëren voor een vergoeding van een fiets voor kinderen die buiten Doesburg naar school gaan, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding van de contributie voor een sportclub, scouting, muziekles of zwemdiploma. Leergeld Doesburg is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Doesburg. Om een aanvraag in te dienen, kunt u als hulpverlener of instantie die met toestemming van de ouder of voogd, telefonisch of per e-mail contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of via dit e-mail adres. Voor het indienen van een aanvraag zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig: - Naam van ouder - Adres - Postcode - Woonplaats - Telefoonnummer - E-mail adres - Naam en geboortedatum van het(de) kind(eren) - Het netto gezinsinkomen per maand - Een toelichting op de aanvraag Als inkomensgrens voor toekenning wordt 110% van het netto bijstandsniveau aangehouden. Als bij een hoger inkomen door aantoonbare schulden die worden afgelost (aflossing+rente), het inkomen onder de 110% komt, kan een gezin toch worden geholpen. Bij een wisselend inkomen dient te worden gekeken naar een periode van minimaal 3 maanden. Het inkomen is opgebouwd uit een aantal componenten: - salaris of uitkering - alleenstaande ouderkorting - combinatiekorting - algemene heffingskorting - alimentatie Alle uitkeringen die kinderen betreffen, worden niet meegeteld (kinderbijslag, kindgebonden budget, -(standpunt LGN) evenals huur- en zorgtoeslag. Vriendelijk verzoek ik u om het gezamenlijk inkomen/uitkeringen en evt schulden te toetsen aan bovengenoemde eisen en dit per telefoon of mail mede te delen. Een intermediair zal daarna contact met u opnemen, voor het maken van een huisbezoek waarbij dan gezamenlijk besproken en in kaart gebracht word welke behoeften er zijn. Ter beoordeling voor de aanvraag verzoek ik vriendelijk kopieën van inkomensgegevens en evt. schuldenverklaringen, Identiteitsbewijzen, bankafschriften van de afgelopen 3 mnd. voor te leggen aan de intermediair bij het huisbezoek. Verder proces van de aanvraag Omdat het de eerste aanvraag van het gezin betreft, vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met de ouder te maken voor een huisbezoek. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers die alvorens te starten, een goede training genoten hebben. Het gaat hier vaak om mensen, die zelf ervaring hebben of hebben gehad met het moeten leven van een minimum inkomen. ? De Leergeld intermediair maakt een afspraak met de aanvrager en komt bij de aanvrager thuis. Hij/zij neemt de aanvraag volledig met de aanvrager door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met het inkomen is gesteld, voor wie er een aanvraag ingediend word en wat de ouder precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met de ouder of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget. Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen de gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee de ouder geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair de ouder door naar de betreffende instantie en kan hij/zij de ouder, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in de gemeente, neemt de intermediair de aanvraag mee naar het lokale Leergeld kantoor. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om de ouder binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven. U kunt alle benodigde informatie vinden op de website van Leergeld Nederland. www.leergeld.nl

Aanvragen en vervolgprocedure

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, maar met toestemming van de ouder ook als hulpverlener, telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Naam: Stichting Leergeld Doesburg e.o.
Adres: Postbus 139
6980 AC Doesburg
Telefoon: 0313-764000
Website: www.leergelddoesburgeo.nl
Email: info@leergelddoesburgeo.nl
KvK: 59479140

Een intermediair zal daarna contact met u opnemen, of, wanneer u dit wenst, uw hulpverlener zoals bijv een maatschappelijk werker, voor het maken van een huisbezoek waarbij dan gezamenlijk besproken en in kaart gebracht word welke behoeften er zijn.

Doorlooptijd procedure

2-8 weken.

Duur tot uitkering vergoeding

Stichting Leergeld Doesburg e.o. betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de leverancier/school/vereniging.

Bijzonderheden

Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop voor het betreffende kind een beroep gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod