Menu

Job coaching en IRO, Sociale activering, Naar werk en Werk Fit

Hulpaanbod van: Zorgburo De Liemers

Contactpersonen

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • De ondersteuning wordt door het UWV of de gemeente (participatiewet) toegekend.
Vaste contactpersoon?

Ja

Minimale en maximale duur van het traject

De begeleiding wordt geboden zolang het UWV of de gemeente de begeleiding noodzakelijk en gewenst acht.

Mogelijkheden trainingen

Nvt

Mogelijkheden bemiddeling

Ja

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els van der Beek, intakefunctionaris: 0316-533333.

Doelgroepen

Volwassenen met psychiatrische problemen

Doelgroep-toelichting

(Jong) Volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Kosten

De vergoeding wordt door het UWV of de gemeente bepaald en bekostigd.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Re-integratietraject
Vergelijk hulpaanbod