RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Regiokantoor Wageningen

Logo van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Regiokantoor Wageningen

Algemene informatie

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. Dit doen we samen, op basis van wat de cliënt kan en wil.

Wij begeleiden mensen uit zeer diverse groepen:

 • jongeren vanaf 16 jaar
 • ouderen met een verzorgingsbehoefte
 • mensen vanuit het forensisch psychiatrisch circuit
 • mensen met een autistische stoornis (ASS)
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en Korsakov
 • asielzoekers met psychische problemen
 • dak- en thuislozen

Werken vanuit het hartOns werkgebied is onderverdeeld in 13 regio’s. Elke regio heeft in het hart de woningen van mensen die de meeste zorg nodig hebben. Alle andere woonvarianten liggen daaromheen, verspreid door de wijk. Het regiokantoor biedt werkruimte aan begeleiders en heeft faciliteiten voor 24 uurs bereikbaarheid. De inloopruimte is bedoeld voor ontmoeting en activering van cliënten uit de wijk.

SamenwerkenOm mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en iedereen thuis te laten zijn in de samenleving, werken we samen met ggz-behandelaren, gebiedsteams/wijkteams, mantelzorgers, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, vrijwillige maatjes, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en indien nodig met verslavingszorg en justitie.

  

Meedoen in de maatschappijRIBW AVV ondersteunt om mee te doen naar vermogen en een volwaardige plek in de samenleving te vinden. De cliënt heeft daarbij de regie. We gaan daarbij uit van hun kracht en kwaliteiten en activeren bij het zetten van nieuwe stappen in het herstel. Zo krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen, te groeien en mee te doen. Samen met lokale zorgpartners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en werkgevers ontwikkelen en organiseren we prikkelende en uitdagende activiteiten, die passen bij  ieders persoonlijkheid en ambities. Dit kunnen sportieve of creatieve activiteiten zijn in de wijk, maar ook welzijnsactiviteiten, geïndiceerde dagbesteding of (betaald) werk.

Welke diensten bieden wij?

 • Ambulante Begeleiding thuis
 • Beschermd Wonen met 24 uur per dag begeleiding
 • Housing First: eerst een huis, dan de zorg; voor langdurig dak- en thuislozen
 • Kortdurend verblijf
 • Beschermd en begeleid wonen voor jongeren vanaf 16 jaar
 • Zorgbemiddeling bij multiproblematiek
 • Nazorg voor uitgestroomde cliënten

Bij elke dienst bieden wij specialitische begeleiding op alle levensgebieden. 

Kijkt u ook op onze website: ribwavv.nl

Contactinformatie

 0317-42 38 66 026-44 24 236Rooseveltweg 408G6707GX Wageningen www.ribwavv.nlLaatste controle: mei 2021

Plan route

Toegankelijkheid

Hulpaanbod

Ambulante begeleiding

U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die RIBW AVV voor u huurt. U woont en leeft zo veel mogelijk zelfstandig en uw begeleider komt regelmatig op bezoek. Als het nodig is, kunt u 24 uur per dag iemand van RIBW AVV bereiken.

Begeleiding en beschermd wonen voor jongeren van 11 tot 18 jaar

RIBW AVV biedt begeleiding bij wonen, leren en bij het besteden van je vrije tijd. Onze begeleiding is voor jongeren met psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. Jij geeft zelf aan wat je wilt leren. Als het nodig is, kun je daarbij ook aanvullende ondersteuning krijgen. Samen met je...

Beschermd wonen

RIBW AVV heeft beschermende woonvormen voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid die niet zelfstandig kan wonen. U kunt individueel of in een groep beschermd wonen. Bij Beschermd Wonen gaat het om ondersteuning om het leven beter aan te kunnen. Wij bieden specialistische begeleiding op alle...

Kortdurend verblijf

Voor informatie kunt u contact opnemen met de organisatie

Nazorg

Hoe goed u ook herstelt, het kan voorkomen dat u zich tijdelijk iets minder goed voelt en een terugval hebt. In zo’n situatie is er de zekerheid van ons nazorgtraject. Ook na beëindiging van uw begeleiding bij de RIBW AVV staan we voor u klaar. Nazorgtraject Onze begeleidingstrajecten zijn...

Zorgbemiddeling met bemoeizorg

Volwassenen die vastlopen in het zorgcircuit of die geen hulp willen, bieden wij zorgbemiddeling. Het gaat om mensen die de aansluiting zijn kwijtgeraakt met de reguliere hulpverlening. Vaak zijn dit mensen waarbij naast psychosociale kwetsbaarheid sprake is van psychiatrische problemen en...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Beschermd wonen
Vergelijk hulpaanbod