Hulpaanbod van: Praktijk KOM

Bij Remedial teaching meld u uw kind aan voor een traject, door middel van toetsen wordt eerst het leerniveau in kaart gebracht. Remedial teaching is specifiek gericht op de aard en het leerprobleem van het kind. Door middel van intensieve en doelgerichte één-op-één begeleiding leert het hoe het de problemen aan kan pakken. Door het opdoen van succeservaringen krijgt de leerling weer plezier in het leren en verbeteren de leerresultaten.

Soms heeft een kind extra begeleiding nodig bij het leren en studeren. Vaak is de overgang van basisschool naar middelbare school erg groot. In praktijk KOM wordt uw kind begeleid bij de planning en organisatie van het werk door middel van studiebegeleiding. De praktijk biedt individuele studiebegeleiding voor kinderen met een specifieke hulpvraag.

Contactinformatie

Pand Fysiokort 06-44 29 55 26Zandbergstraat 106981DR Doesburg komkinderpraktijk.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Als u uw kind aanmeldt voor Remedial Teaching of Studiebegeleiding vindt er een intakegesprek plaats om de problematiek in kaart te brengen. De hulpvraag van ouder(s) / verzorger(s), het kind en eventueel de school wordt doorgenomen. Ook de schoolontwikkeling komt aan bod. In overleg wordt er contact gezocht met de school van uw kind, dit om een goede afstemming te bevorderen.

Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek wordt in overleg besloten of het nodig is om aanvullend onderzoek te doen. Door het afnemen van één of meerdere toetsen wordt het leerniveau van uw kind duidelijk in beeld gebracht. Mocht blijken dat het nodig is om een specialistisch onderzoek te doen (dyslexie of dyscalculie) dan wordt u doorverwezen naar een onderzoeksbureau.

Aan de hand van alle gegevens wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin worden de doelen, aanpak van het leerprobleem en de duur van de begeleiding vastgelegd.

Om als ouders de inhoud van de begeleiding en de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen wordt een digitaal logboek bijgehouden.

Door wie?

Kristel Roes
Gespecialiseerd leerkracht
Kinder-Jeugdtherapeut
MatriXcoach

Uitvoering van de dienst
  • betaald werk
Soort ondersteuning
  • bijlessen
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • huiswerkbegeleiding
  • leerproblemen
  • remedial teaching
Omschrijving werkwijze

remedial teaching

Beoogd eindresultaat

remedial teaching

Duur

Hoe lang de begeleiding duurt kan variëren van 10 weken tot een jaar. Dit is afhankelijk van de ernst van het probleem. Na tien sessies vindt er altijd een tussenevaluatie plaats. Aan het eind van de periode volgt er een eindevaluatie. Eventueel kunnen er dan opnieuw toetsen worden afgenomen om het behaalde niveau te bepalen.

Bezoekadres
Zandbergstraat 106981DR Doesburg06-44 29 55 26Pand Fysiokort

De begeleiding kan in overleg ook op school plaats vinden.

Op welke dagen en tijden?

Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 18.00. Afspraken buiten deze tijden zijn mogelijk in overleg.

Kosten

De tarieven kunt u vinden op de website.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

Er is geen vergoeding mogelijk voor leerbegeleiding.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ondersteuning bij leerproblematiek
Vergelijk hulpaanbod