Wonen met begeleiding en verzorging (VG)

Hulpaanbod van: Pluryn

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (VG) en/of complexe gedragsproblematiek kunnen bij Pluryn terecht voor begeleid wonen, persoonlijke begeleiding, woontraining en verzorging. Het doel van de zorg voor (jong)volwassenen met een handicap en/of complexe zorgvragen is persoonlijke ontplooiing, zelfstandigheid en maatschappelijke deelname. De gehandicapte jongeren en volwassenen kunnen deze dienstverlening aanvullen met dagbesteding / dagbehandeling, vaktherapie, hulpverlening en/ of (intensieve) verzorging en verpleging.

Contactinformatie

kantoor Pluryn 088-77 92 000Nijmeegsebaan 96561KE Groesbeek pluryn.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

wisselend

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over wonen met begeleiding en verzorging van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar.

Aantal 1&2 pers. appartementen

Wilt u meer informatie over wonen met begeleiding en verzorging van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Over de appartement(en)

Wilt u meer informatie over wonen met begeleiding en verzorging van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Gezamenlijke huishouding
Door wie?

Ondersteuning door persoonlijk begeleiders met agogische kennis en ervaring, maatschappelijk werk, een arts en/of geestelijk verzorger. Verder is er psycholoisch, orthopedagogische, medische, paramedische kennis beschikbaar

Inhoud begeleiding

De (jong)volwassenen met een beperking beschikken over een eigen kamer in een woongroep of een appartement in een kleinschalige woonvoorziening, meestal ‘in de wijk’. Pluryn zorgt voor een veilig klimaat en een overzichtelijke beschermde (woon)omgeving. Er is een terreinlocatie in Beekbergen. Middelgrote en kleinere woonvormen zijn er de regio Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen / Groesbeek en Noord-Limburg.
Het Hietveld in Beekbergen heeft een transitievoorziening voor jongeren / volwassenen die de stap van een orthopedagogische behandelcentra naar een zelfstandige woonplek met zorg op het terrein te groot vinden. (Jong)volwassenen kunnen activerende of arbeidsmatige dagbesteding doen, in een beschermde omgeving of midden in de maatschappij. Pluryn beschikt over dagbestedingsplekken / dagbehandelingsplekken of biedt (vrijwilligers)werk bij bedrijven en instellingen.

Naam Locatie

Kemnade

Bezoekadres
Nijmeegsebaan 96561KE Groesbeek088-77 92 000kantoor Pluryn

Kemnade is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een vaak lastige ondersteuningsvraag. In een behandelplan staat hoe je behandeling eruitziet en wat het doel is van je behandeling. Vanuit dit plan werk jij aan je toekomst. Is het nodig, dan passen je behandelaars het plan aan. Ben je na een intensieve behandeling klaar voor een vervolgstap? Dan kun op de locatie Kemnade-Schoonoord wonen, in het centrum van Groesbeek. Hier werk je verder aan jouw zelfstandigheid. Er zijn ook veel volwassenen voor wie het beter is dat ze op het terrein blijven wonen. Dat kan uiteraard ook. Je verblijft op de plek die voor jou het beste is. Kemnade verzorgt ook ambulante hulp als je eenmaal op jezelf woont.

Afstand tot openbaar vervoer
  • tot 100 meter
Huur (incl./excl. servicekosten)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een beperking de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of zij recht hebben op WLZ-zorg.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod