Dagbesteding in activiteitencentra

Hulpaanbod van: Pluryn

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap en/of NAH, kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperking (EMB) of ernstig verstandelijk gehandicapt en ernstige gedragsproblemen (SGEVG) vanaf 18 die een beschermde omgeving nodig hebben, kunnen terecht voor dagbehandeling in activiteitencentra. Bij voorkeur zo veel mogelijk zelfstandig en zo dicht mogelijk bij de maatschappij. Vaak in ‘gewone’ woonwijken. De mensen met complexe problematiek kunnen met begeleiding creatief aan de slag gaan: manden maken, textiel bewerken, keramiek, mozaïek en schilderen. Voor wie liever begeleid wil werken, zijn er houtwerkplaatsen, zorgboerderijen, groenonderhoud en facilitaire dienstverlening. In een ‘sociaal activeringsprogramma’ zijn de volwassenen met vaak probleemgedrag bezig met muziek, beweging, drama, snoezelen en huiskamerprojecten. Pluryn heeft ook specifieke zorgprogramma’s, zoals een manege en zwemmen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), groepsgesprekken voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en computertrainingen.

Aanvullende behandelmogelijkheden zijn nog wonen bij Pluryn, speciaal onderwijs, therapie vrijetijdsbesteding, dagbehandeling worden geboden.

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
  • Activiteiten op therapeutische basis
  • Sociale activiteiten
  • Sportieve activiteiten
  • Educatieve activiteiten
  • Creatieve activiteiten
De omgeving

In grotere of kleinere activeringscentra werken volwassenen in een veilige en beschermde omgeving. Deze gebouwen zijn waar nodig beschermd en technisch aangepast. Activeringscentra staan ook vaak in ‘gewone’ woonwijken. Dagbesteding / dagbehandeling kun je vinden in het gehele doelgebied van Pluryn. Afhankelijk van de indicatie verzorgt Pluryn het vervoer naar de locatie.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over dagbesteding in activiteitencentra van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Kosten

Er zijn twee financiers: • CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Vaak in combinatie met dagbesteding. Volwassenen betalen vanaf 18 jaar wel een eigen bijdrage. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. • Gemeente: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt ambulante ondersteuning. Denk hierbij aan: dagbesteding zonder dat je bij een zorginstelling woont.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of NAH, kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperking (EMB) of ernstig verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (SGEVG). Vanaf 18 jaar, EMB vanaf 0 jaar, SGEVG vanaf 6 jaar

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod