Menu

Re-integratie bij Burn-out

Hulpaanbod van: PSHVelp - ArbeidsBrein

Werkwijze tijdens de re-integratie bij stressklachten of Burn-outRe-integratie bij stressklachten of Burn-out gaat stap voor stap. De eerste stap in de re-integratie is een gratis adviesgesprek waarin gekeken wordt wat de beperkingen én mogelijkheden zijn. De motivatie van de medewerker en werkgever om duurzaam te re-integreren zijn hierin belangrijk. Bij een mogelijk arbeidsconflict zal er op andere wijze gewerkt moeten worden dan bij enkel een onbalans in belasting en belastbaarheid. Vanuit het eerste gesprek wordt gekeken of re-integratie mogelijk is en wat er voor nodig is om de re-integratie te doen slagen. ArbeidsBrein werkt niet met fases, maar op basis van de feitelijke belastbaarheid en de mogelijkheden van de verzuimende medewerker. Zowel de medewerker als de werkgever worden ondersteund bij de inzet en uitvoer van verplichte re-integratie activiteiten tijdens de Wet Verbeterde Poortwachter(WVP)Re-integratie in hoofdlijnenNaast arbeidsdeskundige begeleiding, waarin werktoeleiding en dossier opbouw de aandacht krijgen, wordt ook psychosociale hulpverlening geboden. Even zo belangrijk is dat de werkgever ondersteuning en begeleiding krijgt bij het zetten van de re-integratie stappen tijdens het verzuimproces.De medewerker wordt begeleid en ondersteund in:

 • het bepalen van zijn of haar basisniveau
 • het verkrijgen van zelfinzicht
 • het omgaan met stress
 • het verbeteren van psychische en lichamelijke conditie
 • het effectief gebruik maken van rust en pauze momenten
 • het hanteren van een juist voedingspatroon
 • het zelfredzaam worden en balans krijgen tussen werk- en privésituaties
De werkgever wordt begeleid en ondersteund in:
 • het werk passend maken om uitval te voorkomen
 • het effectief contact maken met de verzuimende medewerker
 • het betrekken van collega’s bij de re-integratie(indien mogelijk en bij voorkeur)
 • dossier opbouw ten behoeve van de Wet Verbeterde Poortwachter(WVP)

Re-integratie bij stressklachten of Burn-out is maatwerk. Dat betekent dat individuele aandacht voor zowel werknemer als werkgever op de voorgrond staat. Alle partijen hebben een inspanningsverplichting. Werkgever, werknemer en ArbeidsBrein vormen een samenwerking waarbinnen zij allemaal de nodige inspanning leveren om de re-integratie te laten slagen. ArbeidsBrein zorgt voor duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, betrokkenheid en intensieve communicatie. 

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding is vrijblijvend. Dit kan gedaan worden door werkgever en/of werknemer.

Door wie?

De begeleiding wordt vorzorgd door een arbeidsdeskundige en psychosociaal hulpverlener/maatschappelijk werker

Soort ondersteuning/begeleiding
 • jobcoaching
 • loopbaanplanning
 • loopbaanbegeleiding
 • psychosociale begeleiding
 • toeleiding naar werk
Beoogd eindresultaat

Duurzaam geïntegreerd in eigen of ander werk.

Duur

Op basis van de klachten en de inzet van interventie wordt de duur van het traject bepaald.

Op de werkplek en de medewerker thuis

Op welke dagen en tijden?

Op werkdagen.

Kosten

Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt een indicatie van de kosten gemaakt. Brun-out klachten zijn immers voor iedereen anders, wat vraagt naar een coachingtraject op maat. Mocht het onduidelijk zijn of een traject wel echt nodig is, dan bestaat er ook de mogelijkheid voor enkel een Werkplekonderzoek.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Geen eigen bijdrage.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Loopbaanbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod