Hulpaanbod van: VPTZ Midden Gelderland

iedereen is welkom die palliatief is.Iedreen wordt geholpen

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
Aanmelding en vervolgprocedure

verklaring huisarts/specialist of thuiszorg is voldoende

Vervangende zorg of advies
  • respijtzorg
  • informatie & advies
Welke vervangende zorg?
  • gezelschap houden
  • thuisverzorging
Uitvoering van de dienst
  • vrijwilligerswerk
Door wie?

VPTZ Doesburg e.o. bestaat uit vrijwilligers

Inhoud & werkwijze

"Er zijn" is ons moto . Wij zijn er voor de mantelzorgers om hun te ontlasten

Beoogd eindresultaat

Raurt bij de mantelzorgers/familie en patient

Duur

Tot het overlijden of opname in een Hospice

Bezoekadres
06-29 20 80 83
Toelichting

telefoon staat 24 uur per dag aan

Op welke dagen en tijden?

afhankelijk van de vraag.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

neen

Bijzonderheden

geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Mantelzorgondersteuning
Vergelijk hulpaanbod