Menu

Arbeidsdeskundig onderzoek

Hulpaanbod van: PSHVelp - ArbeidsBrein

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel om aan te geven wat zowel de interne als externe re-integratiemogelijkheden van uw werknemer zijn. Als leidraad voor deze advisering wordt een afweging gemaakt tussen de ‘belastbaarheid’ (draagkracht van persoon) in alle facetten enerzijds en de belasting voortkomend uit het werk anderzijds.

Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek?

Arbeidsdeskundig onderzoek kan uitgevoerd worden wanneer de werknemer door ziekte niet meer (volledig) kan functioneren en wanneer onduidelijk is of de huidige functie nog passend is. Het onderzoek richt zich daarbij ook op ander passend werk binnen of buiten de organisatie en of inzet van aanpassingen en voorzieningen noodzakelijk zijn.

Werkwijze arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt gedaan op basis van een dossier onderzoek en door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen in een functionele mogelijkheden lijst (FML).
Aansluitend vindt een gesprek plaats met werkgever en werknemer. Hierin gaat de voorkeur uit om het gesprek met de werknemer op de werkplek te laten plaatsvinden. Vervolgens wordt de belastbaarheid van de werknemer afgewogen tegen de belasting van de functie.

Het onderzoek beantwoordt de volgende vraagstellingen:

1. Is een werknemer nog in staat om zijn eigen functie uit te voeren?

2. Zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer passend te maken?

3. In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden of functie verrichten?

4. In hoeverre kan de werknemer bij een andere organisatie een functie vervullen?

Na afronding van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt antwoord gegeven op de hierboven geformuleerde vragen. De conclusies en het advies worden middels onderbouwing vastgelegd in een eindrapportage. Zowel werknemer als werkgever ontvangt deze rapportage.
De rapportage kan opgenomen worden in het re-integratie dossier.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Kosten werkgever
Vaste contactpersoon?

Barry Janssen

Minimale en maximale duur van het traject

Het onderzoek zal maximaal vijftien werkdagen in beslag nemen. Hierin zijn gemiddeld twee tot vijf contact momenten opgenomen.

Mogelijkheden trainingen

Geen

Mogelijkheden bemiddeling

Werkgever en werknemer krijgen een helder rapport waarin de mogelijkheden in staan beschreven. Hierin wordt des gewenst ook advies uitgebracht hoe de verdere re-integratie vormgegeven kan worden.

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan via info@arbeidsbrein.nl of 06-24451960

Kosten

Het tarief van een arbeidsdeskundig onderzoek is € 850,- excl. btw en reiskosten.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Re-integratietraject
Vergelijk hulpaanbod