Menu

Werkplekonderzoek

Hulpaanbod van: PSHVelp - ArbeidsBrein

Werkplekonderzoek

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Barry Janssen Arbeidsdeskundige/Maatschappelijk werker

Hoe wordt de informatie verstrekt?
  • Op locatie: In de werkomgeving van betrokkene
  • Per e-mail/website
  • schriftelijke informatieverstrekking
Waarover?
  • chronische aandoeningen
  • gezondheid
  • ggz
  • sociale problemen
  • werk
  • zorg
Werkwijze

Het werkplekonderzoek kan een vervolg zijn van een Werkscantraject of een korte intake. Tijdens de intake worden gerichte vragen gesteld over het werkgedrag en de huidige inrichting van werkplek en werkomgeving. Na de intake vindt er een inventarisatie van de werksituatie en observatie van het werkgedrag plaats. Zo nodig wordt de werkplek direct aangepast. Naast de persoonlijke aandacht en aanpassingen wordt er ook gelet op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen.

Het werkplekonderzoek kan preventief ingezet worden en kan specifiek gericht worden op:

Medewerkers met fysieke en/of werkstress klachten
Medewerkers met Niet Aangeboren Hersenletsel

Het werkplekonderzoek wordt afgesloten met eindrapportage. Deze rapportage bevat concrete adviezen of voorstellen om de werkplek en werkgedrag te optimaliseren.

Voordelen:
Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim en verhogen van productiviteit.
Werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken.

Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelden kan via info@arbeidsbrein.nl
Bellen kan ook 06-24451960

Doelgroepen

Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een angststoornis, Werkzoekenden, Herintreders

Bezoekadres
Biesdelselaan 34a6881CJ Velp Gld06-24 45 19 60Contact adres
Toelichting

Consult is op afspraak.

Kosten

De tarieven voor het werkplekonderzoek zijn gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en de omvang van de opdracht.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Advies, informatie, voorlichting
Vergelijk hulpaanbod