Hulpaanbod van: De Gouden Leeuw Groep

De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De Gouden Leeuw Groep. Het  draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. De Gouden Leeuw Groep hanteert een mantelzorgbeleid waarin het samenspel tussen mantelzorg en professionele zorg wordt versterkt en waarmee mantelzorgers en indirect de zorgvragers worden ondersteund.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
  • Anders, namelijk
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 0315 - 396950

Vervangende zorg of advies
  • informatie & advies
Uitvoering van de dienst
  • professionals
Door wie?

Afhankelijk van de situatie en zorgvraag

Inhoud & werkwijze

Afhankelijk van de zorgvraag

Beoogd eindresultaat

Afhankelijk van de zorgvraag

Duur

Afhankelijk van de zorgvraag

Toelichting

Zo dicht mogelijk bij de client in de thuisomgeving

Op welke dagen en tijden?

24 uur per dag, 7 dagen in de week

Kosten

Afhankelijk van de persoonlijke situatie en zorgvraag

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: op aanvraag
Eigen bijdrage

afhankelijk van de zorgvraag

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Mantelzorgondersteuning
Vergelijk hulpaanbod