Hulpaanbod van: Pluryn

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG) en / of complexe problematiek kunnen bij Pluryn terecht voor veel soorten van dagbehandeling, zorg en therapie.

Pluryn is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Behandeling is vaak onderdeel van een compleet individueel aanbod met (beschermd) wonen, werken, speciaal onderwijs, vrijetijdsbesteding en dagbesteding. Het zorgprogramma en de behandelmogelijkheden verschillen per doelgroep en persoon.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

verschillend

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt meer informatie over wonen met behandeling van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG) in de leeftijd van 6-23 jaar.

Aantal 1&2 pers. appartementen

verschillend

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Voor behandeling beschikt Pluryn over o.a. gedragswetenschappers, vaktherapeuten, artsen, paramedici, psychiatrische consultants, trainers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Als het nodig is, zal de expertise van anderen worden ingeroepen.

Inhoud begeleiding

Het kan gaan om medische behandeling, behandeling voor gedragsproblemen, gezinsbehandeling of leren omgaan met de handicap. Die behandeling staat in het eigen plan dat de gehandicapte jongeren samen met Pluryn maken. Pluryn is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met complex probleemgedrag.

Behandeling kan plaatsvinden binnen een instelling of de woongroepen van Pluryn. Pluryn werkt volgens op bewijs gebaseerde behandelingstechnieken en werkt daarvoor nauw samen met universiteiten.

Naam Locatie

Jan Pieter Heije

Verschillende woonvormen binnen terrein locatie

Afstand tot openbaar vervoer
  • 100 tot 250 meter
Huur (incl./excl. servicekosten)

De Jeugdwet betaalt voor jongeren tot 18 jaar de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. De gemeente geeft hiervoor een indicatie af. Voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar en ouder die langer ondersteuning nodig hebben, is er de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Het CIZ geeft hier een indicatie voor af. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. Jongeren betalen wel vanaf 18 jaar een eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod