Behandeling thuis (voor kinderen en jongeren)

Hulpaanbod van: Pluryn

De thuiswonende kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke handicap (LVG), kinderen met NAH, jongeren met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en/of complexe gedragsproblemen krijgen begeleiding en (dag)behandeling in het gezin. Het doel van de (naschoolse) hulpverlening is de (gedrags)problemen van het kind of jongere en de spanningen in het gezin te verminderen. En tegelijk leert een gezinsbegeleider het gezin omgaan met de handicap / (gedrags)problematiek. Pluryn onderzoekt eerst de problematiek van het gehandicapte kind / de jongere met of zonder complexe gedragsproblemen en een gezinsbegeleider stelt dan een diagnose. De behandeling in een orthopedagogisch behandelcentrum duurt ongeveer een half tot maximaal een jaar. Ambulante behandeling kan uithuisplaatsing voorkomen of vertragen. Ambulante behandeling wordt geboden in de provincie Gelderland, Overijssel, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant.

De (gehandicapten)zorg bestaat uit: diagnose, consultatie, therapie, begeleiding, intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling, opvoedingsvaardigheden, ambulante behandeling en/of hulpverlening

Meer informatie

Registraties en keurmerken
 • BIG
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
 • NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen)
 • Registerplein
Triple P niveau
 • Niveau 1: Preventie en toeleidingsmodel
 • Niveau 2: Informatie en lezingen
 • Niveau 3: Basiszorg en Workshop
 • Niveau 4: Standaard en groep
 • Niveau 5: Uitgebreid
Specialisaties
 • ADHD
 • ASS
Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een meervoudige beperking, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft thuiswonende kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVG), kinderen met NAH, jongeren met een ernstig meervoudige beperking (EMB) in de leeftijd van 4-18 jaar, VG en EMB vanaf 0 jaar

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanvragen en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over behandeling thuis (voor kinderen en jongeren) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
Toelichting

De begeleiding is flexibel: begeleiders kunnen (heel) vroeg in de morgen komen, maar ook ’s avonds.

Kosten

• CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt deze dienstverlening voor jongeren met lichamelijke beperking. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. • Gemeente: de Jeugdwet betaalt behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking die niet bij een zorginstelling wonen.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Cliënten betalen in sommige gevallen een eigen bijdrage

Wanneer (deels) vergoed?

Afhankelijk van de indicatie en de problematiek

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pedagogische hulpverlening Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod