Hulpaanbod van: Pluryn

Gezins- en woonbegeleiding is vooral voor gezinnen met hulpvragen rondom de opvoeding van kinderen / jongeren met een handicap en/of complexe gedragsproblemen (LVB, LG, VG, LVG). De ondersteuning voor de mensen met een verstandelijke beperking en/of ernstige problematiek is heel breed, maar sluit altijd zoveel mogelijk aan bij de bestaande structuren en krachten rondom de client. De gezinsbegeleiders ondersteunen bij alle uitdagingen die de maatschappij aan de verstandelijk gehandicapte clienten stelt en activeren het gezin waar mogelijk. Pluryn biedt ondersteuning op die gebieden waarop de client nog niet voldoende (opvoed)vaardigheden laat zien. Het streven is dat ouders dit op den duur zelf kunnen en professionele hulp overbodig is. Doel van gezins- en woonbegeleiding is vooral dat de verstandelijk gehandicapte kinderen / jeugdigen zelfstandiger worden en bij hun ouders kunnen blijven wonen.

Aanvullend op dit zorgaanbod biedt Pluryn nog de behandelmogelijkheden: dag- & gezinsbehandeling, naschoolse hulpverlening, training, therapie en vrijetijdsbesteding.

Meer informatie

Registraties en keurmerken
 • BIG
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
 • NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen)
 • Registerplein
Triple P niveau
 • Niveau 1: Preventie en toeleidingsmodel
 • Niveau 2: Informatie en lezingen
 • Niveau 3: Basiszorg en Workshop
 • Niveau 4: Standaard en groep
 • Niveau 5: Uitgebreid
Specialisaties
 • ADHD
 • ASS
Doelgroepen

Volwassenen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking, Tienermoeders - en vaders, Pleegouders, Pleegkinderen, Ouders/opvoeders, Ouders van kinderen met een beperking, Gezinnen, Alleenstaande ouders, Adoptiekinderen en - ouders

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft gezinnen met kinderen / jongeren met een licht verstandelijke beperking en ouders met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 0 - 18 jaar en vanaf 18 jaar.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wmo
Aanvragen en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over de gezins- en woonbegeleiding van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
Toelichting

De begeleiding is flexibel: begeleiders kunnen (heel) vroeg in de morgen komen, maar ook ’s avonds.

Kosten

Gemeente: de Jeugdwet betaalt ambulante dienstverlening voor jongeren. Ambulant betekent: ondersteuning thuis.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Nee
Eigen bijdrage

Cliënten betalen in sommige gevallen een eigen bijdrage

Wanneer (deels) vergoed?

Afhankelijk van de indicatie en de problematiek

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pedagogische hulpverlening Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod