Woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding)

Hulpaanbod van: Pluryn

Doel van ambulante woonondersteuning /-training is ervoor zorgen dat jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), lichamelijke beperking, NAH, reclasseringsachtergrond, chronische gezondheidsproblemen en / of complexe gedragsproblemen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen woning. Pluryn en client ontwikkelen samen een netwerk om hen heen. Een netwerk dat zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande structuren en krachten. De (jong)volwassene doet het zelf. Doel is dan ook om de professionele hulp overbodig te maken. Pluryn geeft hulp, advies en begeleiding bij de uitdagingen in het leven en ondersteuning op die gebieden waar de cliënt nog niet voldoende vaardigheden laat zien.

Aanvullend op dit aanbod kan Pluryn nog dagbesteding / dagbehandeling, therapie, speciaal onderwijs, naschoolse hulpverlening arbeidsintegratie en/of vrijetijdsbesteding bieden.

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over woonondersteuning thuis (ambulante begeleiding) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, NAH of een chronische ziekte vanaf 18 jaar.

Door wie?

Ervaren ambulante woonbegeleiders met kennis van verschillende interventie methoden op de verschillende levensgebieden zorgen voor de ondersteuning.

Inhoud begeleiding

De (jong)volwassene krijgt ondersteuning van de woonbegeleider in de eigen woning of op andere relevante locaties. Het contact varieert van enkele keren per maand tot meerdere keren per week, afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de afgegeven indicatie.

Kosten begeleiding

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt ambulante ondersteuning. Denk hierbij aan: begeleiding en dagbesteding zonder dat je bij een zorginstelling woont. Mensen die in een eigen (huur)huis of appartement wonen en ondersteuning of dagbesteding willen, kunnen woonondersteuning thuis aanvragen bij de gemeente.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod