Individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB)

Hulpaanbod van: Pluryn

De jonge volwassene met een licht verstandelijke beperking en/of een complex probleem woont zelfstandig en krijgt intensieve vaardigheidstraining. Het streven is door te stromen naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van (begeleid) wonen met zo min mogelijk zorg. De hulp voor de gehandicapte jong volwassene bestaat uit huisvesting, begeleiding, therapie, hulpverlening, training, leren een netwerk op te bouwen. Ze kunnen ook ondersteuning krijgen op het gebied van school, toeleiding naar werk, dagbesteding en dagbehandeling.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

De verblijfsduur is afhankelijk van de problematiek en de indicatie.

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 18-23 jaar.

Aantal 1&2 pers. appartementen

De jongere woont er zelfstandig

Over de appartement(en)

Pluryn biedt een woning in de wijk, soms in de buurt van andere jongeren die individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB).

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Een begeleider, orthopedagoog en een maatschappelijk werker staan klaar om de jongere te ondersteunen. Verder zijn er naar behoefte verscheidene therapeuten beschikbaar

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Inhoud begeleiding

Bij Pluryn leert de jonge volwassene met een licht verstandelijke handicap ondermeer koken, (af)wassen, opruimen, met geld en instanties omgaan; hoe ze makkelijker met andere mensen samenleven en werken en hoe ze voor zichzelf opkomen. De woningen staan ‘in de wijk.’

Naam Locatie

Er zijn meerdere locaties voor individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB) binnen Gelderland en Noord-Limburg

IWIB werkt vanuit kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Zutphen en Venlo/Velden. Voor jonge volwassenen die nog meer begeleiding nodig hebben is er IWIB plus, waarbij de begeleiding een kantoor dichtbij heeft.

Afstand tot openbaar vervoer
  • 250 tot 500 meter
Overige kosten

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor (jong)volwassenen met een beperking de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Zij betalen wel een eigen bijdrage. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op WLZ-zorg. Kijk voor meer info op www.ciz.nl.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl
(Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod