Arbeidsintegratie en voorbereiden en vinden van (betaald) werk

Hulpaanbod van: Pluryn

Gehandicapte mensen (LVG, LG of VG) en/of mensen met ernstige gedragsproblemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij PlurynWerkt veel (behandel)mogelijkheden om hen snel naar werk te begeleiden. Variërend van praktijk / speciaal onderwijs, AKA-opleidingen, leerwerktrajecten, talentenexpeditie, arbeidsintegratie, werkervaringsplekken, therapie, arbeidstraining en reintegratie, jobcoaching, activering, opstapbanen, mini-jobs, vacatures en reguliere banen.

Meer informatie

Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten
De omgeving

Samen met de jongere of volwassene met een beperking en/of complexe gedragsproblemen zoekt PlurynWerkt naar passend, zoveel mogelijk zelfstandig, (vrijwilligers)werk. Dat kan zijn bij maatschappelijke ondernemingen, maar ook bij bedrijven, verenigingen en instellingen binnen de regio Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant, Heerlen, Groningen (stad), Leeuwarden, heel Nederland (Jobstap). Met trajecten als mini-jobs en Eigen Baas verrichten jongeren of volwassenen met een (arbeids)beperking werk voor een loonwaarde. REA College verzorgt maatwerkgerichte programma’s voor arbeids(re-)integratie. Er zijn onderwijs en trainingsfaciliteiten in onder meer de richtingen: Groen, ICT, Administratie en Grafische sector. Indien nodig biedt Pluryn een beschermde woonvorm binnen een driemilieus voorziening en woonondersteuning / -training voor mensen met een handicap en/of ernstige gedragsproblematiek. REA College verzorgt ook arbeidsassessment, arbeidsintegratie, de Talentenexpeditie en coaching op reguliere roc’s. Jobstap zoekt betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Jobcoaches ondersteunen de werkers.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Het UWV kan ook arbeidstoeleiding bij Pluryn betalen.
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over arbeidsintegratie en voorbereiden en vinden van (betaald) werk van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Kosten

Er zijn verschillende soorten financiers: • CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor arbeidsintegratie als je bij een zorginstelling woont. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. • Gemeente: ambulante ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Denk hierbij aan: vrijwilligerswerk zonder dat je bij een zorginstelling woont. Hiervoor ga je voortaan naar de gemeente. • Het UWV kan ook arbeidstoeleiding bij Pluryn betalen.

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 16 jaar.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod