Hulpaanbod van: Kenniscentrum AD(H)D en ASS

De opbouw van het traject sluit aan bij de wet poortwachter; om de 7 weken vindt een evaluatieplaats om het proces bij te sturen.
1. De eerste fase; de orientatiefase. Hier wordt een functieprofiel, waarin onderzocht wordt: de interesses, de kwaliteiten en beperkingen van de client en de randvoorwaarden die de client nodig heeft om optimaal te functioneren opgesteld. Daarnaast wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opgesteld om de passende functie te vinden en te behouden.
2. Hierna wordt per 7 weken een afspraak gemaakt wie, de werkgever, werknemer en de begeleider, wat in deze periode gaat doen.
3. In de evaluatiefase worden de resultaten besproken en eventueel bijgesteld.

Contactpersonen

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Vaste contactpersoon?

Hinke Alkema

Minimale en maximale duur van het traject

Meestal wordt een maximale duur van 1 jaar afgesproken. Per periode van 7 weken kan de werknemer en de werkgever besluiten om het traject te beeindigen.

Mogelijkheden trainingen

- Assertiviteit
- Solicitatievaardigheden
- Werken met ADHD
- Werken met ASS
- Trainingen voor de werkgevers

Mogelijkheden bemiddeling

Omdat de specialisatie ligt op de doelgroep ADHD, ADD en/of ASS, moeten we vaak het netwerk steeds weer opnieuw opbouwen. We werken echter samen met Stichting Werktedoen, voor arbeidsmatige dagbesteding, en een uitzendorganisatie cq. werving- en selectiebureau.

Aanmelding en vervolgprocedure

De client kan zich telefonisch of per email aanmelden. Er vindt dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Waarna de client naar huis wordt gestuurd om het gesprek te laten bezinken en in alle rust de afweging te maken of hij/zij wel of niet begeleid wil worden.
Indien client het traject bij Kenniscentrum AD(H)D en ASS wil volgen, vindt de intake plaats waarin de offerte en het plan van aanpak worden opgesteld ten behoeve van de werkgever/opdrachtgever.
Na goedkeuring wordt binnen een week contact met de client opgenomen om het traject zo snel mogelijk te starten.

Doelgroep-toelichting

We zijn gespecialiseerd in het coachen van mensen met ADHD, ADD en ASS met een normale tot hoge intelligentie. Vaak in combinatie met co-morbiditeiten, zoals depressiviteit en verslaving.
Omdat de begeleiding en coaching gericht is het ontwikkelen van de mogelijkheden van mensen, is het belangrijk dat ze leerbaar zijn.

Kosten

De kosten varieren ongeveer tussen € 5.000,-- en € 7.000,-- (exclusief BTW). Dit is afhankelijk van de benodigde intensiteit van de begeleiding en de zelfstandigheid van de client.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Re-integratietraject
Vergelijk hulpaanbod